Giáo trình Kinh tế học vi mô 7

Giáo trình kinh tế học vi mô là tài liệu dùng trong giảng dạy và học tập dành cho sinh viên năm nhất khối ngành kinh tế. Tài liệu được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc các qui luật,nguyên lý kinh tế cơ bản, tiếp cận tư duy phân tích của một nhà kinh tế đối với các sự kiện kinh tế thông qua các mô hình.