Giáo trình kỹ thuật vi xử lý

Nội dung của giáo trình đề cập những khái niệm cơ bản về vi xử lý, về công nghệ của một số vi xử lý thông dụng từ 8-bit đến 64-bit, từ kiến trúc tập lệnh phức tạp (CISC) đến kiến trúc tập lệnh giảm thiểu (RISC), được các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Intel, Zilog, Motorola, HP, IBM, Sun,… tạo ra; diễn giải các tập lệnh của các vi xử lý thông qua lập trình hợp ngữ, các nguyên tắc phối ghép và trao đổi thông tin giữa vi xử lý với thế giới vật lý bên ngoài (bộ nhớ, thiết bị ngoại vi,..