Giáo trình Tham vấn tâm lý (Tái bản lần thứ 2 có chỉnh sửa bổ sung): Phần 2

Phần 2 giáo trình Tham vấn tâm lý cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo đức trong tham vấn tâm lý, kỹ năng tham vấn tâm lý, luyện thực hành tham vấn tâm lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.