HÔN NHÂN TRÊN GÓC NHÌN TRIẾT HỌC

“Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng” đó là qui luật tự nhiên của con người và tạo hoá, nhưng cả trai lẫn gái trước ngưỡng cửa hôn nhân đều chưa hiểu thấu được sự quan trọng của hôn nhân hôn nhân –ý nghĩa hôn nhân (phạm trù tất nhiên – ngẫu nhiên )
 Nhận thức của nam nữ về hôn nhân (nội dung – hình thức )
2. Hôn nhân và tầm quan trọng của hôn nhân.
 Hôn nhân và bản chất hôn nhân ( quy luật lượng – chất ) – ( quy luật phủ định của phủ định)
 Sự vận động và phát triển của hôn nhân ( phạm trù vận động )
 Tầm quan trọng của hôn nhân với gia đình và xã hội (phạm trù bản chất – hiện tượng ) – ( nguyên nhân – hệ quả ).
3. Thực trạng hôn nhân hiện nay – giải pháp.
 Phạm trù khả năng – hiện thực.