Hướng dẫn tự lắp ráp sữa chữa máy tính tại nhà

Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau:

- Hướng dẫn tự lắp ráp máy vi tính: các thiết bị máy tính, các thiết bị ngoại vi và lựa chọn linh kiện tiến hành lắp ráp


- Làm việc trên máy vi tính sau khi đã lắp ráp; cài đặt chương trình máy vi tính mới...


- Sửa chữa những sự cố thường gặp trên máy vi tính.