Luận án tiến sỹ " Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa "

Tài liệu tham khảo Luận án tiến sỹ lịch sử " Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa " chuyên ngành lịch sử Việt Nam