Luận văn "Xây dựng thương hiệu gạo cho công ty cổ phần GENTRACO giai đoạn 2008 - 2012 "

Thương hiệu và vấn đề xây dựng thương hiệu cho hàng hóa đang là một chủ đề nổi bật ở Việt Nam hiện nay, hầu như cuốn hút sự quan tâm theo dõi của tất cả mọi
người từ các doanh nghiệp.