Luyện dịch Việt Anh

Dịch là một kỹ năng khó trong việc học ngoại ngữ nói chung và anh ngữ nói riêng. Trong nhiều trường hợp, ta thấy rằng dịch từ tiếng anh sang tiếng việt thì dễ dàng hơn vì có sự trợ giúp của từ điển. Nhưng lý do quan trọng nhất của ưu thế này chính là sự hiểu biết sâu sắc ngôn ngữ mẹ đẻ và bản sắc văn hoá dân tộc mình