Module Giáo dục thường xuyên 11: Chăm sóc và trợ giúp tâm lí cho học viên giáo dục thường xuyên - Kiều Thị Bình

Module được biên soạn nhằm hướng dẫn giáo viên giáo dục thường xuyên tự tìm hiểu một cách hệ thống hơn về những khó khăn, rào cản tâm lý mà học viên giáo dục thường xuyên thường gặp và một số phương pháp, kỹ năng cơ bản có thể vận dụng trong việc chăm sóc, trợ giúp tâm lí cho học viên.