Module Giáo dục thường xuyên 12: Khắc phục rào cản học tập cho học viên giáo dục thường xuyên - Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Bích Liên

Module này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm rào cản trong học tập của học viên giáo dục thường xuyên, các biểu hiện rào cản trong học tập của học viên giáo dục thường xuyên, nguyên nhân gây ra những rào cản trong tập của học viên, một số cách phát hiện và biện pháp khắc phục rào cản trong học tập,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt những nội dung chi tiết.