Module Giáo dục thường xuyên 19: Thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục thường xuyên - TS. Nguyễn Thị Kim Thành

Mục tiêu của module này là giúp người học liệt kê được các loại thiết bị dạy học của bộ môn mình đảm nhận trong quá trình dạy học, phân tích các chức năng cũng như tác dụng của các thiết bị dạy học hiện nay ở các trung tâm GDTX, vận dụng sự hiểu biết về các tính năng của thiết bị dạy học trong quá trình dạy học. Mời tham khảo.