Module Giáo dục thường xuyên 20: Khai thác, sử dụng, bảo quản, sửa chữa và tự tạo thiết bị dạy học - TS. Nguyễn Thị Kim Thành

Module này giúp giáo viên phát huy được tối đa khả năng của mình và trở thành người giáo viên năng động, sáng tạo và năng động, sáng tạo và hiện đại, biết kết hợp khéo léo các loại hình thiết bị dạy học phục vụ công tác giảng dạy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.