Module Giáo dục thường xuyên 24: Một số kĩ năng đặc thù của công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm giáo dục thường xuyên - Kiều Thị Bình

Trong module này trình bày một số vấn đề liên quan như: Những kĩ năng cơ bản của giáo viên chủ nhiệm, một số vấn đề về đối tượng học viên có liên quan tới công tác chủ nhiệm lớp trong trung tâm giáo dục thường xuyên, một số nguyên tác giáo dục cho người lớn có liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp trong trung tâm GDTX,... Mời các bạn cùng tham khảo.