Module Giáo dục thường xuyên 28: Nội dung và kĩ năng tư vấn cho Trung tâm học tập cộng đồng - Bế Hồng Hạnh

Module Giáo dục thường xuyên 28 nhằm cung cấp, trang bị cho cán bộ, giáo viên giáo dục thường xuyên một số kiến thức và kĩ năng tư vấn để họ có thể vận dụng khi thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Trung tâm học tập cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.