Module Giáo dục thường xuyên 7: Kỹ năng làm việc với cộng đồng - Nguyễn Hữu Tiến

Mục tiêu của module 17 "Kỹ năng làm việc với cộng đồng" này là xác định được lý do và sự cần thiết làm việc cộng đồng, phân tích và thực hành được các kỹ năng cơ bản khi làm việc với cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.