Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin của thư viện trường đại học địa phương

Bài viết với nội dung: hiện nay nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước đã chuyển từ phương thức đào tạo theo niên chế sang phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đòi hỏi thư viện cần phải có hoạt động thông tin đủ mạnh (Vốn tài liệu, hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, nguồn tài nguyên thông tin của các ngành đào tạo, liên kết chia sẻ nguồn thông tin,...) đáp ứng nhanh chóng, đầy đủ nhu cầu của người dạy, người học. Việc triển khai mô hình đào tạo theo tín chỉ thành công gắn liền với nhiều yếu tố, trong đó nguồn tài liệu, nguồn tài nguyên thông tin đóng một vai trò quan trọng, quyết định chất lượng dạy - học và nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc nội dung.