Nguyên nhân ô nhiễm asen đối với nước ngầm tại huyện Cát Tiên - Lâm Đồng

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu sự ô nhiễm asen đối với nước ngầm đối với các mẫu nước thu được tại huyện Cát Tiên - Lâm Đồng; qua đó xác định các nguyên nhân chính gây ô nhiễm asen ở khu vực này. Mời các bạn cùng tham khảo.