Nguyên tắc vàng trong đầu tư chứng khoán

12 nguyên tắc vàng trong đầu tư chứng khoán.
1.Hãy quan sát
2.Không bao giờ đưọc cho rằng nhà đầu tư thành công đơn giản chỉ biết chọn cổ phiếu.
3.Học các nguyên tắc kế toán cơ bản
4.Học các cơ sở và bảng biểu cơ bản
5.Tìm cách thu thập thông tin
6.Mục tiêu đầu tư phải rõ ràng
7.Hiểu rõ rủi ro của công việc đầu tư
8.Hãy quên giá cổ phiếu một năm trưóc đây
9.Giữ vững các nguyên tắc cơ bản của bản thân và không nên rung động trước linh cảm
10.Hãy bằng lòng với bản thân
11.Hãy đầu tư dài hạn ( bởi vì không dễ dàng gì chọn lựa chính xác nhưng cổ phiếu có thể kiếm lời trong ngắn hạn)
12.Hãy nhớ rằng tiền mặt là thượng đế ( tiền mặt là phương tiện để mua thêm cổ phiếu, giảm tổn thất và sẵn sàng cho cuộc đầu tư mới .Không bao giờ nên đầu tư 100% vào cổ phiếu .