Phong cảnh An Giang từ thực tế đến tác phẩm hội họa

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thấy phong cảnh An Giang được thể hiện khác nhau qua góc nhìn của các họa sĩ, tạo nên sự phong phú cho thể loại tranh phong cảnh nói chung và tranh phong cảnh về An Giang nói riêng. Qua đó góp phần làm rõ hơn về thể loại tranh phong cảnh trong quan hệ với đề tài sáng tác liên quan đặc điểm đất nước, con người ở một địa phương nhất định.