Sơ lược lịch sử giáo dục Việt nam và một số nước trên thế giới

Cuốn sách Sơ lược lịch sử giáo dục Việt nam và một số nước trên thế giới có kết cấu gồm 3 chương giới thiệu đến bạn sơ lược lịch sử phát triển giáo dục Việt Nam và quá trình phát triển, cải cách giáo dục của một số nước ở khu vực châu Á, đồng thời trình bày quá trình phát triển giáo dục của một số nước ở khu vực châu Âu và châu Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.