Sơ lược về mỹ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX

Trưòng phái hội hoạ Ấn tượng ra đời từ thập niên 60 của thế kỉ XIX, ở nước Pháp do một nhóm hoạ sĩ trẻ ở Pa-ri khởi xướng. Các hoạ sĩ rất chú trọng vào ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng mặt trời chiếu vào con người và cảnh vật. Chủ đề là những sinh hoạt của con người và phong cảnh thiên nhiên với bảng màu trong sáng.Đặc điểm: Dùng hàng ngàn những chấm màu nhỏ nguyên chất để tạo nên hiệu quả mong muốn
Hoaï só tieâu bieåu: Xô- ra, Xi- nhaéc.