So sánh nội dung kiến thức phần tự nhiên giữa sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 – Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và Sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 - Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Bộ sách Cánh diều)

Bài viết phân tích được sự giống và khác nhau giữa nội dung kiến thức phần tự nhiên giữa SGK lớp 1 – CTGDPT hiện hành và SGK lớp 1 – CTGDPT 2018 (bộ sách Cánh diều), trong đó có đề cập đến yêu cầu cần đạt về nội dung kiến thức phần Tự nhiên ở lớp 1 trong CTGDPT môn Tự nhiên & Xã hội 2018.