Thuật can đảm - Ứng dụng tâm lý để bạn trở nên can đảm

Nhiều người trong chúng ta có thói quen xem can đảm như là một đức tính có nguồn gốc bẩm sinh. Một người can đảm hay hèn nhát, cái đó đã thuộc về bản chất, khó thay đổi, khó chuyển biến. Tuy nhiên "chuyển biến: lại là một trong những quy luật quan trọng và có tính khoa học của cuộc sống. Nắm vững quy luật đó, con người có thể tự rèn luyện nhân cách của mình. Cuốn sách này là một tác phẩm nghiên cứu khá công phu về các phương pháp rèn luyện can đảm.