Tìm hiểu các phương pháp tiếp cận đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin thư viện

Bài viết cung cấp cái nhìn tổng thể về các phương pháp tiếp cận để đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin-thư viện đã và đang được sử dụng trên thế giới và trong nước. Thông qua việc thu thập, phân tích các tư liệu, bài viết chỉ ra ưu, nhược điểm của từng phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin-thư viện.