Truyện Kiều và hát đối đáp trong dân ca Việt Nam

Bài viết tiến hành tập hợp được khoảng gần 100 câu ca dao có chủ đề tình yêu nam nữ và nội dung của những câu ca dao này đều nhắc đến tên các nhân vật hay các tình tiết trong Truyện Kiều.