Tự học đàn guitar (tập 2)

Khi các bạn muốn học đàn Guitar, chắc các bạn không khỏi bối rối, phải bắt đầu như thế nào?

Cuốn sách nhỏ này giúp các bạn:

Biết các qui ước, ký hiệu trong bản nhạc. Qua các bài tập phân tích các bạn sẽ hiểu được cấu tạo của bản nhạc.

Biết chọn hợp âm cho một bản nhạc.

Hiểu biết các tiết điệu, cách chơi, cách chọn một tiết điệu cho bài nhạc.

Bài tập ứng dụng trong sách này phần lớn là những ca khúc hay, thịnh hành, có thể coi như một tập nhạc nhỏ,