Xử lý ô nhiễm môi trường Hà Nội

Ô nhiễm nguồn nước nặng nề cả ở nông thôn và thành thị; thu gom và xử lý rác thải còn nhiều hạn chế; ô nhiễm do khói, bụi cao hơn mức cho phép và ngày càng tăng; Ý thức của người dân còn kém; công tác quản lý nhà nước về môi trường vẫn còn nhiều bất cập… là bức tranh khá bi quan về tình trạng môi trường của Hà Nội hiện nay.

Ô nhiễm nghiêm trọng trên sông Nhuệ - ảnh: Tuệ Khanh

Ô nhiễm… toàn diện!

Theo báo cáo của đoàn giám sát môi trường của HĐND thành phố Hà Nội trong buổi làm việc với UBND TP ngày 8/4, tình trạng ô nhiễm môi trường đang xảy ra ở khắp các nơi trên địa bàn Hà Nội cả ở nông thôn đến thành thị, cả ở cơ sở sản xuất công nghiệp riêng rẽ, các sơ sở dịch vụ nhỏ lẻ cho đến các khu công nghiệp