• Tiểu luận: Văn hóa giao tiếp trong kinh doanh của 3 miền Việt Nam

  Tiểu luận: Văn hóa giao tiếp trong kinh doanh của 3 miền Việt Nam

  Giao tiếp vốn là một hoạt động thiết yếu của con người. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh doanh, giao tiếp đóng vai trò quan trọng, có thể quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Do vậy, để đạt được thành công trong cuộc sống và nhất là trong lĩnh vực kinh doanh, người ta phải chú trọng đến vấn đề giao tiếp. Mỗi quốc gia có...

   29 p dnulib 11/06/2013 371 5

 • Tiểu luận:Canh tranh trong hợp đồng xuất nhập khẩu

  Tiểu luận:Canh tranh trong hợp đồng xuất nhập khẩu

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..... KHOA .... Tiểu luận: Các tranh chấp bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu và cách giải quyết Các tranh chấp bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu và cách giải quyết Phần 1: NHỮNG TRANH CHẤP, BẤT ĐỒNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẤU HÀNG HÓA Trong quá trình thực...

   28 p dnulib 11/06/2013 240 3

 • Tiểu luận: Các tranh chấp bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu và cách giải quyết

  Tiểu luận: Các tranh chấp bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu và cách giải quyết

  Các tranh chấp bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu và cách giải quyết Các tranh chấp bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu và cách giải quyết Phần 1: NHỮNG TRANH CHẤP, BẤT ĐỒNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẤU HÀNG HÓA Trong quá trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu có thể xảy ra những tranh chấp, bất đồng...

   46 p dnulib 11/06/2013 227 3

 • Tiểu luận:Incotermes và thực tế ứng dụng tại Việt Nam

  Tiểu luận:Incotermes và thực tế ứng dụng tại Việt Nam

  Cùng với thời gian, thương mại quốc tế (TMQT) ngày càng phát triển. Trước kia, các thương nhân phải tự mang hàng hóa từ nơi này đến nơi khác, mất hàng tháng để thực hiện các giao dịch mua bán, lợi nhuận thu được nhiều nhưng rủi ro cũng không ít. Ngày nay, nhờ sự phát triển của các phương tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc, sự hình...

   36 p dnulib 11/06/2013 174 3

 • Tiểu luận:Chứng nhận xuất xứ

  Tiểu luận:Chứng nhận xuất xứ

  Giấy chứng nhận xuất xứ (tiếng Anh: Certificate of Origin, thường viết tắt là C/O) là một tài liệu sử dụng trong thương mại quốc tế nhằm xác định quốc gia xuất xứ của hàng hóa.

   61 p dnulib 11/06/2013 143 3

 • TIỂU LUẬN: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ

  TIỂU LUẬN: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ

  Ngày nay, quản trị là một lĩnh vực rất được nhiều người quan tâm. Nó không chỉ tồn tại ở những tổ chức, công ty có quy mô lớn mà còn hiện diện ngay trong cuộc sống hàng ngày, hết sức phổ biến và vô cùng cần thiết. Để tồn tại trong xã hội, không ai có thể sống riêng lẻ một mình mà cần sự giúp đỡ, hợp tác từ mọi người. Từ chính...

   45 p dnulib 11/06/2013 225 5

 • LUẬN VĂN: Nghiên cứu trang bị điện điện tử, thiết lập quy trình bảo dưỡng sửa chữa dây chuyền sản xuất nhựa 50KK công ty nhựa thiếu niên tiền phong

  LUẬN VĂN: Nghiên cứu trang bị điện điện tử, thiết lập quy trình bảo dưỡng sửa chữa dây chuyền sản xuất nhựa 50KK công ty nhựa thiếu niên tiền phong

  Đất nƣớc ta đang bƣớc vào một kỷ nguyên mới, với sự phát triển vƣợt bậc của khoa học và công nghệ, quá trình phát triển và chuyển giao công nghệ đã đạt đƣợc nhiều thành quả tốt đẹp. Các ngành công nghiệp, xây dựng cũng nhƣ sản xuất vật liệu xây dựng đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và có sự cạnh tranh giữa các ngành với nhau nhằm...

   103 p dnulib 07/05/2013 164 6

 • LUẬN VĂN: Nghiên cứu thiết kế và đề xuất quy trình thiết kế tự động hóa các hệ thống bơm, máy nén khí, nén lạnh

  LUẬN VĂN: Nghiên cứu thiết kế và đề xuất quy trình thiết kế tự động hóa các hệ thống bơm, máy nén khí, nén lạnh

  Ngày nay, những tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, nhất là các ứng dụng của điện tử - tin học và cuộc sống đã làm thay đổi sâu sắc cả về mặt lý thuyết và thực tế trong lĩnh vực tự động hóa. Ngoài sự ra đời của các tiến bộ biến đổi điện tử công suất với kích thước nhỏ gọn và tác động nhanh, nhạy, dễ dàng ghép nối...

   131 p dnulib 07/05/2013 241 7

 • LUẬN VĂN: Xây dựng mô hình bãi gửi xe tự động

  LUẬN VĂN: Xây dựng mô hình bãi gửi xe tự động

  Đất nƣớc ta đang trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá để từng bƣớc bắt kịp sự phát triển của các nƣớc trong khu vực cũng nhƣ các nƣớc trên thế giới về mọi mặt kinh tế, văn hoá và xã hội. Trong đó công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của đất nƣớc. Trong các nhà máy xí nghiệp hiện nay, yêu cầu về tự động...

   77 p dnulib 07/05/2013 193 7

 • LUẬN VĂN: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho Nhà Máy Sơ Sợi Đình Vũ

  LUẬN VĂN: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho Nhà Máy Sơ Sợi Đình Vũ

  Từ thời xa xƣa nhu cầu may mặc đã trở thành vấn đề hết sức quan trọng đối với mỗi ngƣời, con ngƣời đã phát hiện rất nhiều loại vật liệu để sử dụng cho việc may mặc từ những vật liệu thô sơ nhƣ vỏ cây, da thú cho đến các loại vật liệu đắt tiền nhƣ len, tơ lụa…

   102 p dnulib 07/05/2013 277 6

 • Luận văn:“Trang bị điện – điện tử dây chuyền sản xuất ống thép nhà máy VINAPIPE

  Luận văn:“Trang bị điện – điện tử dây chuyền sản xuất ống thép nhà máy VINAPIPE

  Trong xã hội ngày càng phát triển mức sống của con ngƣời ngày càng đƣợc nâng cao, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng. Các doanh nghiệp các công ty ngày càng gia tăng sản xuất trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Mặt khác nhu cầu tiêu dùng của con ngƣời đòi hỏi cả về chất lƣợng sản xuất lẫn mẫu mã phong phú. Chính vì vậy các...

   101 p dnulib 07/05/2013 226 7

 • LUẬN VĂN: Thiết kế cung cấp điện cho Khu công nghiệp Nomura

  LUẬN VĂN: Thiết kế cung cấp điện cho Khu công nghiệp Nomura

  Trong xã hội ngày càng phát triển mức sống của con ngƣời ngày càng đƣợc nâng cao, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng. Các doanh nghiệp các công ty ngày càng gia tăng sản xuất trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Mặt khác nhu cầu tiêu dùng của con ngƣời đòi hỏi cả về chất lƣợng sản xuất lẫn mẫu mã phong phú. Chính vì vậy các...

   68 p dnulib 07/05/2013 219 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số