• Đổi mới và nâng cao kiến thức, vai trò của giáo viên khi áp dụng phương pháp Học cộng tác trong giảng dạy tiếng Anh tại một trường đại học Việt Nam

  Đổi mới và nâng cao kiến thức, vai trò của giáo viên khi áp dụng phương pháp Học cộng tác trong giảng dạy tiếng Anh tại một trường đại học Việt Nam

  Bài viết đề xuất rằng, để áp dụng hiệu quả và thành công phương pháp Học cộng tác trong giảng dạy tiếng Anh, cần phải đổi mới và nâng cao kiến thức và vai trò của giáo viên tiếng Anh khi áp dụng phương pháp Học công tác.

   7 p dnulib 27/12/2021 22 0

 • Khó khăn của sinh viên tiếng Anh không chuyên khi làm bài viết học thuật và một số giải pháp đề xuất

  Khó khăn của sinh viên tiếng Anh không chuyên khi làm bài viết học thuật và một số giải pháp đề xuất

  Bài viết học thuật trong báo cáo này là một bài luận dài ít nhất 250 từ, được viết dưới áp lực thời gian là 40 phút, trong đó người viết phải đưa ra chính kiến tranh luận, nhận định về một vấn đề nào đó. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu những khó khăn khi làm bài viết học thuật, từ đó tác giả đưa ra một số kiến nghị...

   6 p dnulib 27/12/2021 26 0

 • Hán tự thành ngữ trong tiếng Hàn

  Hán tự thành ngữ trong tiếng Hàn

  Thành ngữ là một bộ phận rất quan trọng trong tất cả các loại ngôn ngữ. Trong tiếng Hàn, bên cạnh tục ngữ, thành ngữ Hàn thuần, Hán tự thành ngữ cũng là một bộ phận quan trọng góp phần làm phong phú kho tàng ngôn ngữ của bán đảo Triều Tiên. Bài viết sau sẽ giới thiệu khái quát về Hán tự thành ngữ trong tiếng Hàn và trích dẫn một số Hán tự...

   9 p dnulib 27/12/2021 54 1

 • Hoàn thiện chương trình ngôn ngữ Anh góp phần nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội

  Hoàn thiện chương trình ngôn ngữ Anh góp phần nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội

  Bài viết này đề cập đến những vấn đề chính của quá trình hoàn thiện chương trình ngành Ngôn ngữ Anh: tầm quan trọng của chương trình, cơ sở lý thuyết và thực tiễn để hoàn thiện, quan điểm về hoàn thiện chương trình, quá trình thực hiện hoàn thiện chương trình và nội dung chương trình hoàn thiện.

   6 p dnulib 27/12/2021 21 0

 • Cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh: Sự sẵn sàng của giáo viên mầm non và các đề xuất

  Cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh: Sự sẵn sàng của giáo viên mầm non và các đề xuất

  Bài viết thực hiện khảo sát 426 giáo viên mầm non ở Hà Nội vào tháng 6 năm 2021 để có có cái nhìn khái quát về mức độ đáp ứng của giáo viên về việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh, cho thấy: Một bộ phận giáo viên mầm non bước đầu đã có những bước thích ứng ở mức trung bình và trên trung bình, còn có nhiều GVMN chưa nhận thức rõ về việc...

   11 p dnulib 27/12/2021 62 0

 • Ứng dụng tiến trình giao tiếp vào việc giảng dạy ngoại ngữ

  Ứng dụng tiến trình giao tiếp vào việc giảng dạy ngoại ngữ

  Trong hoàn cảnh hiện nay, việc giảng dạy ngoại ngữ cần phải ứng dụng các phương pháp và tiến trình mới. Tại các nước phát triển như Anh, Mỹ, Úc việc giảng dạy ngôn ngữ được coi là một tiến trình giảng dạy (approach) chứ không phải là một phương pháp (method) và nhằm trau dồi khả năng giao tiếp vốn là mục định của việc giảng dạy ngôn...

   9 p dnulib 27/12/2021 45 0

 • Cải tiến mô hình gióng hàng trong dịch máy thống kê cặp ngôn ngữ Việt-Anh với kỹ thuật chia nhỏ từ

  Cải tiến mô hình gióng hàng trong dịch máy thống kê cặp ngôn ngữ Việt-Anh với kỹ thuật chia nhỏ từ

  Bài viết trình bày việc đề xuất việc áp dụng kỹ thuật chia nhỏ từ đối với các câu tiếng Anh trước khi đưa vào gióng hàng trong hệ thống dịch máy Việt-Anh; Đề xuất thuật toán tạo bảng gióng hàng từ A* từ bảng A trước khi xây dựng mô hình dịch, giúp giữ nguyên chất lượng mô hình ngôn ngữ trong hệ thống dịch máy.

   8 p dnulib 27/12/2021 43 0

 • Chất lượng dịch tiêu đề film tiếng Anh sang tiếng Việt của Google Translate

  Chất lượng dịch tiêu đề film tiếng Anh sang tiếng Việt của Google Translate

  Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích nội dung để phân tích dữ liệu theo hướng định tính và định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng mặc dù GT không mắc phải bất cứ lỗi hình vị nào, nhưng mắc 4 loại lỗi dịch thuật theo cách phân loại lỗi của Farrús và cộng sự9 với các mức độ rất khác nhau khi dịch tiêu đề phim. Trong tổng...

   7 p dnulib 27/12/2021 20 0

 • Những trở ngại trong việc học tiếng Anh đối với học sinh vùng sâu vùng xa

  Những trở ngại trong việc học tiếng Anh đối với học sinh vùng sâu vùng xa

  Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích xác định việc học tiếng Anh của học sinh vùng sâu vùng xa còn nhiều hạn chế dưới các tác động bao gồm yếu tố chủ quan và khách quan đến từ: Bản thân học sinh, người giảng dạy và chương trình học.

   6 p dnulib 27/12/2021 22 0

 • Vấn đề sửa lỗi cho sinh viên trong quá trình giảng dạy ngoại ngữ

  Vấn đề sửa lỗi cho sinh viên trong quá trình giảng dạy ngoại ngữ

  Bài viết cho thấy, việc sửa lỗi là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong phương pháp giảng dạy. Vấn đề là sửa lỗi như thế nào, cần thiết sửa những gì, và khi nào giáo viên cần sửa lỗi cho sinh viên. Để đạt hiệu quả, giáo viên cần phải có những phương cách phù hợp và uyển chuyển cho việc sửa lỗi để cho sinh viên có thể học...

   5 p dnulib 27/12/2021 21 0

 • 简明汉语语法 (A concise Chinese Grammar): Part 2

  简明汉语语法 (A concise Chinese Grammar): Part 2

  Cuốn 简明汉语语法 (A concise Chinese Grammar) gồm có 9 chương bao gồm phân tích chức năng, so sánh từ, cấu trúc cú pháp và các kiểu câu. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đang học tiếng Trung ở trình độ trung cấp. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của cuốn sách.

   94 p dnulib 29/11/2021 67 0

 • 简明汉语语法 (A concise Chinese Grammar): Part 1

  简明汉语语法 (A concise Chinese Grammar): Part 1

  Cuốn sách 简明汉语语法 (A concise Chinese Grammar) là một cẩm nang ngữ pháp dành cho sinh viên nước ngoài đang học tiếng Trung ở trình độ trung cấp. Sách mô tả bao quát các nguyên tắc ngữ pháp tiếng Trung và các tính năng độc đáo, các chủ đề được trình bày theo một dàn ý nhất quán, dễ hiểu và dễ học. Nội dung sách gồm có 9 chương bao gồm phân...

   157 p dnulib 29/11/2021 83 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số