• Ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học: Phần 2 - Nguyễn Thị Lang

  Ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học: Phần 2 - Nguyễn Thị Lang

  Nội dung của ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học này trình bày về cấu trúc hóa học của DNA, phương pháp ly trích DNA, phương pháp làm AGAROSE GEL, phương pháp trích ly DNA, đánh giá số lượng DNA, phương pháp chụp hình GEL;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   108 p dnulib 21/01/2022 89 0

 • Ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học: Phần 1 - Nguyễn Thị Lang

  Ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học: Phần 1 - Nguyễn Thị Lang

  Quyển sách này giới thiệu một số phương pháp cơ bản của công nghệ sinh học trong phòng thí nghiệm, áp dụng trong các lĩnh vực sinh học, di truyền, chăn nuôi, chọn giống và y học, tiến hành thí nghiệm có cơ sở theo các bước tuần tự, để rút ngắn thời gian trong nghiên cứu và có kết quả mong muốn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   111 p dnulib 21/01/2022 90 0

 • Bài giảng Sinh thái học - Các khái niệm và ứng dụng (Quyển 1) - ĐH Thủy lợi

  Bài giảng Sinh thái học - Các khái niệm và ứng dụng (Quyển 1) - ĐH Thủy lợi

  (NB) Bài giảng Sinh thái học - Các khái niệm và ứng dụng trình bày các nội dung: Giới thiệu sinh thái học là gì, cuộc sống trên cạn, cuộc sống trong nước, quan hệ giữa nhiệt độ và sinh vật, quan hệ giữa nhiệt độ và sinh vật, quần thể gen và chọn lọc tự nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   413 p dnulib 29/05/2020 249 2

 • Ebook Đa dạng sinh học: Phần 1

  Ebook Đa dạng sinh học: Phần 1

  Bước vào thế kỷ 21, loài người phải đối diện với những thử thách hết sức gay go. Đó là sự gia tăng tổn thất và suy thoái các hệ sinh thái, mất mát về các loại động thực vật - được gọi chung là sự suy thoái Đa dạng sinh học - một trong những nguồn tài nguyên quý giá không thể thay thế được, là cơ sở của sự sống còn, sự thịnh vượng...

   62 p dnulib 29/05/2020 306 2

 • Ebook Đa dạng thực vật có mạch vùng núi cao Sa Pa - Phan Si Pan: Phần 1

  Ebook Đa dạng thực vật có mạch vùng núi cao Sa Pa - Phan Si Pan: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Đa dạng thực vật có mạch vùng núi cao Sa Pa - Phan Si Pan" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu chung, điều kiện tự nhiên, đa dạng thực vật có mạch vùng núi cao Sa Pa - Phan Si Pan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p dnulib 29/05/2020 222 1

 • Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật - Nguyễn Văn Đĩnh (chủ biên)

  Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật - Nguyễn Văn Đĩnh (chủ biên)

  Giáo trình Biện pháp sinh học trong Bảo vệ thực vật được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức của sinh viên chuyên ngành Bảo vệ thực vật về nhóm sinh vật vô cùng quan trọng trong sinh giới, về thành phần, tầm quan trọng và các biện pháp nhằm duy trì cũng như nhân nuôi và ứng dụng chúng trong sản xuất nông nghiệp. Giáo trình bao gồm 4...

   180 p dnulib 29/05/2020 217 1

 • Giáo trình Thực hành hóa sinh học (in lần thứ 2): Phần 1

  Giáo trình Thực hành hóa sinh học (in lần thứ 2): Phần 1

  Giáo trình Thực hành hóa sinh học được biên soạn để làm tài liệu thực hành của chương trình "Hóa sinh học đại cương" ở bậc đại học. Mục đích của các bài thí nghiệm trong giáo trình là minh họa và củng cố phần kiến thức lý thuyết mà sinh viên đã học, Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   73 p dnulib 29/05/2020 200 1

 • Ebook Thực tập sinh lý thực vật: Phần 2

  Ebook Thực tập sinh lý thực vật: Phần 2

  Ebook Thực tập sinh lý thực vật: Phần 2 thực hành tiếp cung cấp cho người học các bài thực hành: Sự tiêu hao chất khô trong quá trình hô hấp của hạt nảy mầm, các phương pháp xác định nhanh khả năng nảy mầm của hạt, xác định hệ số hô hấp, tính chống chịu của thực vật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p dnulib 31/12/2019 252 1

 • Giáo trình Sinh học đại cương (Tập 2 - In lần thứ sáu): Phần 1

  Giáo trình Sinh học đại cương (Tập 2 - In lần thứ sáu): Phần 1

  Phần 1 của Giáo trình Sinh học đại cương - Tập 2: Sinh học cơ thể thực vật cung cấp cho người học các kiến thức: Sự phát triển của cấu trúc cơ thể thực vật, sự thích nghi của rễ và lá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p dnulib 31/12/2019 223 1

 • Giáo trình Sinh học đại cương (Tập 2 - In lần thứ sáu): Phần 2

  Giáo trình Sinh học đại cương (Tập 2 - In lần thứ sáu): Phần 2

  Phần 2 của Giáo trình Sinh học đại cương - Tập 2: Sinh học cơ thể thực vật cung cấp cho người học các kiến thức: Phản ứng của thực vật và tác động của hocmon thực vật, sự phát triển của thực vật, sự sinh sản của thực vật có hoa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p dnulib 31/12/2019 282 1

 • Ebook Thực tập sinh lý thực vật: Phần 1

  Ebook Thực tập sinh lý thực vật: Phần 1

  Ebook Thực tập sinh lý thực vật: Phần 1 cung cấp cho người học các bài thực hành: Đặc tính của chất nguyên sinh tế bào thực vật, hiện tượng thẩm thấu của tế bào thực vật, xác định áp suất thẩm thấu của tế bào thực vật, sự hút nước của thực vật, sự thoát hơi nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p dnulib 31/12/2019 227 1

 • Ebook Các câu hỏi chọn lọc và trả lời về sinh thái - Môi trường: Phần 1

  Ebook Các câu hỏi chọn lọc và trả lời về sinh thái - Môi trường: Phần 1

  Cuốn sách Các câu hỏi chọn lọc và trả lời về sinh thái - Môi trường của tác giả Lê Đình Trung được chia làm 2 phần: sinh thái và môi trường. Các câu hỏi và trả lời về sinh thái và môi trường được trình bày đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, đi từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao. Nghiên cứu kĩ nội dung câu hỏi và trả lời, người đọc...

   119 p dnulib 30/05/2019 257 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số