• NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP

   NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP

  Tổ chức một cuộc họp thành công là một phần trong nghiệp vụ của người Thư Ký. Bạn phải chuẩn bị thật chu đáo trước khi họp; nhanh nhạy xử lý trong cuộc họp và phải biết các bước tiếp sau khi cuộc họp kết thúc. Chuẩn bị giấy và viết, vì trong một cuộc họp, các thành viên cần có giấy, viết để ghi chép lại những điều cần thiết. Ở...

   23 p dnulib 19/06/2013 222 1

 • Đại cương về thuế

  Đại cương về thuế

  1.1/. Khái niệm, vai trò của thuế: 1.1.1- Sự hình thành và phát triển của thuế: - Thuế đã tồn tại từ khi có nhà nước. - Nguồn lực vật chất của thuế là thu nhập của dân cư. - Thuế là nguồn thu chủ yếu của NN. - Trong nền kinh tế hiện đại: điều tiết vĩ mô nền KTế. - Phí và lệ phí: bù đắp chi phí.

   17 p dnulib 19/06/2013 177 1

 • Bài giảng word

  Bài giảng word

  Khả năng đồ hoạ bạn có thể chèn được nhiều hơn những gì ngoài hình ảnh và âm thanh lên tài liệu word như : biểu đồ, bảng tính,.v.v.

   93 p dnulib 19/06/2013 236 1

 • Bảng biểu

  Bảng biểu

  Fixed column with: Sẽ cố định chiều rộng của mỗi cột là: Auto tự động căn chỉnh chiểu rộng cho cột. Hoặc bạn gõ vào độ rộng của mỗi cột vào mục này. (tốt nhất chọn Auto, vì bạn có thể căn chỉnh độ rộng của các cột sau này)

   45 p dnulib 19/06/2013 220 1

 • CHƯƠNG 3 QUẢN TRỊ CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN

  CHƯƠNG 3 QUẢN TRỊ CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN

  Thời gian thực hiện dự án có quan hệ chặt chẽ với chi phí thực hiện dự án. Quản trị gia mong muốn thực hiện các nhiệm vụ trong dự án với chi phí thấp nhất.

   20 p dnulib 19/06/2013 216 1

 • QUẢN TRỊ ĐIỀU HOÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

  QUẢN TRỊ ĐIỀU HOÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

  Điều hoà nguồn lực là đề ra các quyết định huy động nguồn lực hợp lý, trên cơ sở phân tích thời gian dự trữ hay nhàn rỗi của từng hoạt động. Điều hoà nguồn lực là đề ra các quyết định huy động nguồn lực hợp lý, trên cơ sở phân tích thời gian dự trữ hay nhàn rỗi của từng hoạt động.

   21 p dnulib 19/06/2013 169 1

 • Quản trị huy động nguồn lực thực hiện dự án

   Quản trị huy động nguồn lực thực hiện dự án

  Để bảo đảm mục tiêu quản trị dự án, quản trị gia phải giải quyết hợp lý mối liên hệ giữa việc hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể trong thời hạn mong muốn và chi phí thích đáng. Yêu cầu phải điều hoà nguồn lực thực hiện dự án.

   17 p dnulib 19/06/2013 186 1

 • MỘT SỐ ỨNG DỤNG KHÁC CỦA WORD

  MỘT SỐ ỨNG DỤNG KHÁC CỦA WORD

  Status bar: thanh trạng thái ScreenTips: hiển thị những mẫu giới thiệu (Tips) Animated text: hiển thị những hiệu ứng trong Hộp thoại Font) Hozirontal scrollbar: hiển thị thanh cuộn ngang Vertical scrollbar: hiển thị thanh cuộn dọc Drawing: hiển thị hình vẽ lên tài liệu Text Boundary: hiển thị đường viền bao trang văn bản.

   33 p dnulib 19/06/2013 66 1

 • TRỘN TÀI LIỆU

  TRỘN TÀI LIỆU

  Tính năng Mail Merge của Word sẽ giúp làm đơn giản và rất nhanh chóng tạo ra được nhiều tại liệu cùng biểu mẫu ghi đầy đủ thông tin cần thiết.

   17 p dnulib 19/06/2013 193 1

 • BÀI 12. QUẢN LÝ RỦI RO

   BÀI 12. QUẢN LÝ RỦI RO

  Xảy ra trong tương lai: có thể là hậu quả của những việc làm bây giờ. Liệu có thể làm thay đổi tương lai Rủi ro liên quan tới sự thay đối, ví dụ như thay đổi về cách nghĩ, về quan điểm, về hoạt động, hoặc về vị trí… Thứ ba, rui ro liên quan tới sự lựa chọn, và sự không chắc chắn về thứ tự lựa chọn đó. Rủi ro gây ra tổn thất

   25 p dnulib 08/01/2013 223 2

 • Going Places with Youth Outreach

  Going Places with Youth Outreach

  Companies like McDonald's have been marketing to children for years, and so should libraries, according to "virtual reference librarian" and consultant Pfeil. In this hands-on guide, she gives information on developing a comprehensive marketing plan to promote youth services, presenting in community venues to reach new audiences, building partnerships with community groups, and evaluating program outcomes to refine and improve offerings....

   129 p dnulib 06/11/2012 249 3

 • Graphics Programming with Direct X 9

  Graphics Programming with Direct X 9

  3D Graphics Fundamentals Textbook: Goals: We begin the course by introducing the student to the fundamental mathematics necessary when developing 3D games. Essentially we will be talking about how 3D objects in games are represented as polygonal geometric models and how those models are ultimately drawn. It is especially important that students are familiar with the mathematics of the transformation pipeline since it plays an important role in...

   1060 p dnulib 04/11/2012 148 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số