• Lý thuyết tổ hợp - Toán học rời rạc

  Lý thuyết tổ hợp - Toán học rời rạc

  Lý thuyết tổ hợp là một phần qun trọng của toán học rời rạc chuyên viên nghiên cứu sự sắp xếp các đối tượng . Thông thường các phần tử này là hữu hạn và việc phân bố chúng phải thỏa mãn những điều kiện nhất định nào đó , tùy theo yêu cầu của bài toán nghiên cứu .

   16 p dnulib 16/12/2013 125 3

 • Phương pháp quy nạp toán học

  Phương pháp quy nạp toán học

  Tham khảo tài liệu 'phương pháp quy nạp toán học', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   36 p dnulib 16/12/2013 221 16

 • CÁC ĐỊNH NGHĨA TOÁN HỌC

  CÁC ĐỊNH NGHĨA TOÁN HỌC

  Bài giảng môn toán học - CÁC ĐỊNH NGHĨA TOÁN HỌC

   19 p dnulib 16/12/2013 91 5

 • Bộ đề ôn thi Đại học 2012

  Bộ đề ôn thi Đại học 2012

  Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng đó là môn học về "hình và số." Theo quan điểm chính thống, nó là môn học nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách sử dụng Luận lý học (lôgic) và ký hiệu toán học. Các quan điểm...

   11 p dnulib 14/03/2012 189 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số