• Bài giảng Vật lý 1: Chương 4 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 4 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 4: Trường hấp dẫn" cung cấp cho người học các kiến thức: Định luật vạn vật hấp dẫn, trường hấp dẫn, các định luật Kepler, vệ tinh nhân tạo - Tốc độ vũ trụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p dnulib 28/12/2020 135 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 6 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 6 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 6: Vật dẫn" cung cấp cho người học các kiến thức: Vật dẫn cân bằng tĩnh điện, hiện tượng điện hưởng, điện dung của vật dẫn cô lập, hệ vật dẫn cân bằng, tụ điện, năng lượng điện trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p dnulib 28/12/2020 141 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 8 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 8 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 8: Từ trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm từ trường, cảm ứng từ của các dòng điện; đường cảm ứng từ - Từ thông; các định lý quan trọng về từ trường, lực từ tác dụng lên dòng điện, điện tích chuyển động trong từ trường, công của lực từ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p dnulib 28/12/2020 147 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 7 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 7 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 7: Điện môi" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự phân cực của chất điện môi, vec-tơ phân cực điện môi, điện trường tổng hợp trong điện môi, điện môi đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p dnulib 28/12/2020 138 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 5 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 5 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 5: Trường tĩnh điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Tương tác điện - Định luật Coulomb, điện trường, định lý Ostrogradsky - Gauss, công của lực điện trường điện thế - Hiệu điện thế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p dnulib 28/12/2020 140 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Bài mở đầu - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Bài mở đầu - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Bài mở đầu" cung cấp cho người học các thông tin về mục đích, đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Vật lý, các đại lượng vật lý, đơn vị và thứ nguyên, lý thuyết sai số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p dnulib 28/12/2020 138 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 1.1 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 1.1 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 1.1: Động học chất điểm" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản về động học chất điểm, vận tốc, gia tốc, các dạng chuyển động cơ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p dnulib 28/12/2020 133 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 1.2 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 1.2 - Nguyễn Xuân Thấu

  Phần tiếp theo bài giảng "Vật lý 1 - Chương 1: Động học chất điểm" cung cấp cho người học các kiến thức: Định luật Newton, các lực liên kết, động lượng và định luật bảo toàn động lượng, chuyển động tương đối và nguyên lý Galile,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p dnulib 28/12/2020 134 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 2 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 2 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 2: Cơ học vật rắn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khối tâm, chuyển động của vật rắn, mô men quán tính, phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p dnulib 28/12/2020 146 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 3 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 3 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 3: Công và năng lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Công, công suất, năng lượng, định luật bảo toàn năng lượng, động năng, thế năng, cơ năng, định luật bảo toàn cơ năng trong trường thế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p dnulib 28/12/2020 138 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 9 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 9 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 9: Cảm ứng điện từ" cung cấp cho người học các kiến thức: Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm, năng lượng từ trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p dnulib 28/12/2020 143 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Từ trường

  Bài giảng Vật lý 1: Từ trường

  Bài giảng "Vật lý 1: Từ trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Từ trường tạo bởi một hạt điện chuyển động, từ trường tạo bởi phần tử dòng điện, ứng dụng định luật Ampere, định lý Ampere về dòng điện toàn phần,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p dnulib 28/12/2020 149 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số