Bài giảng Vật lý 1: Bài mở đầu - Nguyễn Xuân Thấu

Bài giảng "Vật lý 1 - Bài mở đầu" cung cấp cho người học các thông tin về mục đích, đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Vật lý, các đại lượng vật lý, đơn vị và thứ nguyên, lý thuyết sai số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.