Bài giảng Vật lý 1: Chương 8 - Nguyễn Xuân Thấu

Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 8: Từ trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm từ trường, cảm ứng từ của các dòng điện; đường cảm ứng từ - Từ thông; các định lý quan trọng về từ trường, lực từ tác dụng lên dòng điện, điện tích chuyển động trong từ trường, công của lực từ. Mời các bạn cùng tham khảo.