Bài giảng Vật lý 1: Chương 9 - Nguyễn Xuân Thấu

Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 9: Cảm ứng điện từ" cung cấp cho người học các kiến thức: Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm, năng lượng từ trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.