Bài giảng Vật lý II: Chương 10 - TS. Ngô Văn Thanh

Ở chương 10 của Bài giảng Vật lý II, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chất rắn và chất bán dẫn. Trong chương này đề cập tới các nội dung như: Cấu trúc mạng tinh thể của vật rắn, lý thuyết vùng năng lượng trong chất rắn, sơ đồ vùng năng lượng trong chất bán dẫn, khái niệm điện tử dẫn và lỗ trống,...và một số nội dung quan trọng khác. Mời các bạn cùng tham khảo.