CÁCH DÙNG TỪ NGỮ & THUẬT NGỮ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT ANH

Ngày nay việc sữ dụng tiếng anh trong lĩnh vực kinh tế thương mại đã trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với hầu hết các công thương kỹ nghệ gia và các nhân viên làm việc tại các công ty nước ngoài ,nhưng để sử dụng chính xác và thành thạo các từ ngữ, thuật ngữ mẫu câu chuẩn mực tiếng anh thương mại là điều không dễ dàng lắm. Nhằm giúp các bạn phần nào khắc phục điều này và cũng không ngoài mục đích giúp trau dồi vốn kiến thức tiếng anh căn bản sẵn có của các bạn ,và chúng tôi đã biên soạn ra cuốn sách này .