Ebook Con hỏi bố mẹ trả lời: Phần 1

Ebook Con hỏi bố mẹ trả lời: Phần 1 trình bày các nội dung về cách dạy con của cha mẹ thông qua những giải đáp cho các câu hỏi như: Âm nhạc xuất hiện từ bao giờ, thành phố Babylon nổi tiếng trước đây hiện nay thuộc vùng đất nào, con người biết vẽ bản đồ từ bao giờ, người ta gọi nước Mỹ là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hay là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo.