Ebook Con hỏi bố mẹ trả lời: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Con hỏi bố mẹ trả lời" sẽ giải đáp các câu hỏi như: Tại sao Thụy Sĩ lại dùng tới 4 ngôn ngữ chính thức và ta nước có mức sống rất cao, người Viking, họ là ai và sống ở thời nào, phong trào xây dựng hệ thống sông đào Bắc Hưng Hải là phong trào gì, trống Ngũ Lôi là loại trống gì và có từ bao giờ,... Mời các bạn cùng tham khảo.