Ebook Giải pháp Keynes: Phần 2 - Paul Davidson

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook Giải pháp Keynes trình bày các chương như: Sau phục hồi là cải cách, cải cách thương mại quốc tế, cải cách tiền tệ quốc tế, hướng về xã hội kinh tế văn minh mà hẳn Keynes rất tự hào, John Maynard Keynes là ai và phần phụ lục lý giải tại sao tư tưởng của Keynes không được giảng dạy ở các trường đại học Mỹ.