Ebook MBA trong Quản lý chất lượng toàn diện: Phần 1

Ebook MBA trong Quản lý chất lượng toàn diện giới thiệu đến bạn đọc các thực tiễn và ứng dụng Quản lý Chất lượng Toàn diện tốt nhất từ những công ty quy mô nhỏ, các tập đoàn khổng lồ cùng tất cả những gì có liên quan; các thực tiễn Quản lý Chất lượng Toàn diện từ những cửa hàng bán lẻ, công ty dịch vụ, nhà sản xuất,…; hàng trăm ví dụ trong thế giới thực, các quy trình được kiểm định và những kỹ thuật được đổi mới; các phương pháp được chứng minh rằng làm gia tăng lợi nhuận, truyền cảm hứng cho người lao động và làm thoả mãn khách hàng. Phần 1 của ebook gồm các nội dung về: mô hình quản lý mới, thuật lãnh đạo, hoạch định chiến lược, sự tham gia của nhân viên, khen thưởng và biểu tượng,... Mời các bạn cùng đón đọc!