Ebook MBA trong Quản lý chất lượng toàn diện: Phần 2

Tiếp nối phần 1, Phần 2 ebook "MBA trong Quản lý chất lượng toàn diện" giới thiệu các nội dung về: Giao tiếp khách hàng, thiết kế sản phẩm và dịch vụ, chất lượng nhà cung cấp, thu thập và phân tích dữ liệu,... Mời các bạn cùng đón đọc!