Ebook Tuyển tập V.IA.Propp (Tập 1): Phần 2 - NXB Văn hóa dân tộc

Tuyển tập V.IA.Propp (Tập 1) - Phần 2 có nội dung trình bày về những gốc rễ lịch sử của truyện cổ tích thần kỳ như: những tiền đề, mở đấu, khu rừng bí ẩn, ngôi nhà lớn, những món quà có phép lạ, sự ra đi, bên dòng sông lửa, ở những miền đất là, cô vợ chưa cưới, truyện cổ tích như một tổng thể; mục lục. Mời các bạn cùng tham khảo.