Giáo trình Công nghệ chăn nuôi

Giáo trình Công nghệ chăn nuôi có kết cấu trình bày nội dung gồm 6 chương: Chương 1 trình bày tổng quát về nhân giống gia súc, chương 2 cung cấp kiến thức về thức ăn gia súc, chương 3 khái quát bệnh truyền nhiễm ở gia súc, chương 4 trình bày công nghệ chăn nuôi gia súc... Và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết từng chương.