Giáo trình Địa lý du lịch: Phần 1 - Trần Đức Thanh

Giáo trình Địa lý du lịch: Phần 1 Cơ sở lý luận của Địa lý du lịch, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử hình thành, phát triển và vai trò của địa lý du lịch; Hệ thống lãnh thổ du lịch và hệ thống du lịch; Tài nguyên du lịch; Địa lý cầu du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!