Tiểu luận: TÌM HIỂU VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN Ở VIỆT NAM

Việt Nam có nguồn tài nguyên phong phú bao gồm: tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên biển, tài nguyên rừng, tài nguyên sinh vật, tài nguyên du lịch… Trong đó, tài nguyên khoáng sản đóng một vai trò quan trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vấn đề được đặt ra với chúng ta_những chủ nhân tương lai của Đất nước là phải làm sao để quản lý, sử dụng tài sử dụng tài sản quốc gia đạt hiệu quả tối ưu nhất. Muốn làm được điều này, trước hết chúng ta cần phải hiểu mình đang có những tài nguyên gì, tiềm năng kinh tế ra sao, đã và đang được sử dụng như thế nào… Tiểu luận tìm hiểu về “Tài nguyên Khoáng sản của Việt Nam” mong muốn cung cấp những thông tin cơ bản nhất,