• Bài báo cáo đa dạng sinh học

  Bài báo cáo đa dạng sinh học

  Sinh học là một môn khoa học về sự sống (từ tiếng Anh: biology bắt nguồn từ Hy Lạp với bios là sự sống, và logos là môn học). Nó là một nhánh của khoa học tự nhiên, tập trung nghiên cứu các cá thể sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường. Nó miêu tả những đặc điểm và tập tính của sinh vật (ví dụ: cấu trúc, chức năng, sự...

   49 p dnulib 17/05/2012 434 3

 • Bài thuyết trình sự đa dạng sinh học "Sự tuyệt chủng"

  Bài thuyết trình sự đa dạng sinh học "Sự tuyệt chủng"

  Sự kiện tuyệt chủng xảy ra vào cuối kỷ Ordoviccan: Kỷ Ordovican là kỷ thứ hai trong số sáu (bảy tại Bắc Mỹ) kỷ của đại Cổ Sinh. Nó diễn ra sau kỷ Cambri và ngay sau nó là kỷ Silur. Kỷ Ordovican bắt đầu với một sự kiện tuyệt chủng nhỏ vào khoảng 488,3 triệu năm trước và kéo dài trong khoảng 44,6 triệu năm.

   30 p dnulib 17/05/2012 342 2

 • Đa dạng sinh học và vấn đề bảo tồn sinh học

  Đa dạng sinh học và vấn đề bảo tồn sinh học

  Ước tính số lượng đa dạng loài trên toàn cầu giao động từ 2 triệu đến 100 triêu loài, con số ước tính chính xác nhất là khoảng 10 triệu loài trong đó chỉ có 1,7 triệu loài đã được định tên. Hiện nay các loài mới vẫn tiếp tục được phát hiện, trung bình có khoản 3 loài được phát hiện mỗi năm. Từ năm 1990 đã có 10 loài khỉ mới được...

   17 p dnulib 17/05/2012 366 2

 • Bài giảng Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

  Bài giảng Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

  Đối tượng nghiên cứu của LLDH: Là các quy luật của QTDH. Các quy luật này phản ánh những mối quan hệ tất yếu, bản chất giữa hoạt động dạy và hoạt động học giữa các thành tố của QTDH. Nghiên cứu phát triển lý thuyết (Hoàn thiện nội dung dạy học SH ở trường phổ thông) và tổng kết kinh nghiệm (ĐM PPDH) phục vụ cho việc nâng cao hiệu quả...

   77 p dnulib 17/05/2012 338 4

 • NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ TÁI SỬ DỤNG NƯỚC NUÔI GIỐNG THỦY SẢN NHẰM

  NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ TÁI SỬ DỤNG NƯỚC NUÔI GIỐNG THỦY SẢN NHẰM

  NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ TÁI SỬ DỤNG NƯỚC NUÔI GIỐNG THỦY SẢN NHẰM MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT BỀN VỮNG VÀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Khoảng năm ngàn trại nuôi giống thủy sản đang hoạt động cung cấp trên 20 tỉ tôm giống và các loại giống nuôi khác cho nuôi trồng thủy sản hàng năm. Phần lớn các trạm nuôi giống sử dụng nước...

   6 p dnulib 20/02/2012 124 1

 • Kỹ thuật di truyền

  Kỹ thuật di truyền

  Là kỹ thuật thao tác trên vật liệu di truyền (ADN, gen) + dựa vào những hiểu biết về cấu trúc hóa học của các axit nuclêic và di truyền vi sinh vật. Là kĩ thuật chuyển một đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận bằng cách dùng plasmit (hay thể thực khuẩn) làm thể truyền

   18 p dnulib 17/01/2012 336 1

 • Đột biến số lượng NST

  Đột biến số lượng NST

  Là những biến đổi về số lượng NST có thể xảy ra ở 1 cặp hoặc 1 số cặp hoặc ở toàn bộ bộ NST Có 2 loại chính là: -Thể dị bội. -Thể đa bội.

   22 p dnulib 17/01/2012 396 1

 • Đột biến nhiễm sắc thể

  Đột biến nhiễm sắc thể

  Là những biến đổi về cấu trúc và số lượng của NST. - Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi bên trong cấu trúc NST

   21 p dnulib 17/01/2012 308 1

 • Đột biến gen

  Đột biến gen

  Khái niệm đột biến: Là những biến đổi trong vật chất di truyền, xảy ra ở : - cấp độ phân tử (ADN  ĐBG) -cấp độ tế bào (NST  ĐBNST Nguyên nhân: + Bên ngoài: Các tác nhân vật lý như tia phóng xạ, tia tử ngoại, sốc nhiệt.. Các tác nhân hóa học như các loại hóa chất độc hại.

   31 p dnulib 17/01/2012 313 1

 • Dòng tự thụ phấn-dòng đồng huyết- hiện tượng thoái hóa

  Dòng tự thụ phấn-dòng đồng huyết- hiện tượng thoái hóa

  Giao tử đực và giao tử cái tham gia thụ tinh: là của cùng một hoa lưỡng tính. hay từ những hoa đơn tính cùng cây. Ví dụ: + Hoa lưỡng tính: hoa Bưởi, hoa Cam.... + Hoa đơn tính trên cùng một cơ thể: hoa Ngô… - Cây ngô là cây thích nghi cao độ với lối giao phấn nhờ gió

   17 p dnulib 17/01/2012 365 1

 • Di truyền liên kết với giới tính

  Di truyền liên kết với giới tính

  - Khái niệm về di truyền liên kết với giới tính + Phả hệ bệnh ưa chảy máu của gia đình hoàng tộc Anh - Thí nghiệm của Morgan + Lai nghịch, lai thuận

   10 p dnulib 17/01/2012 374 1

 • Di truyền học người ( tiết 1)

  Di truyền học người ( tiết 1)

  Con người là một sinh vật đặc biệt, vừa vận hành theo quy luật sinh học vừa vận hành theo quy luật xã hội . Vì vậy việc nghiên cứu di truyền học người gặp rất nhiều khó khăn . Vậy khó khăn đó là gì ?

   15 p dnulib 17/01/2012 294 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số