• Điều khiển động cơ xoay chiều ba pha có nhiều tham số bất định sử dụng bộ ước lượng tốc độ

  Điều khiển động cơ xoay chiều ba pha có nhiều tham số bất định sử dụng bộ ước lượng tốc độ

  Bài báo khảo sát và đề xuất hệ thống điều khiển động cơ xoay chiều ba pha phối hợp phương pháp ước lượng tốc độ tự thích nghi và thuật toán điều khiển sử dụng mạng nơron để khắc phục tính bất định của nhiều tham số trong mô hình động lực của động cơ như điện trở của rotor, cũng như hệ số ma sát và tải thay đổi khi hệ thống...

   12 p dnulib 26/01/2019 263 1

 • Thuật toán tìm tất cả các rút gọn trong bảng quyết định

  Thuật toán tìm tất cả các rút gọn trong bảng quyết định

  . Attribute reduction is one of the most important issues in rough set theory. There have been many scientific papers that suppose algorithms on attribute reduction. However, these algorithms are all heuristic which find the best attribute reduction based on a kind of heuristic information. In this paper, we present a new algorithm for finding all attribute reductions of a decision and we show that the time complexity of the algorithm is...

   7 p dnulib 26/01/2019 141 1

 • Một cách tiếp cận để xấp xỉ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu mờ

  Một cách tiếp cận để xấp xỉ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu mờ

  In this paper, we introduced a method to approximate data on domain of fuzzy attributes in relation of fuzzy databases based hedge algebra. Because, domain of fuzzy attributes can except values are number, linguistic values, thus we have to effect and simply on method to approximate data.

   12 p dnulib 26/01/2019 202 1

 • Xây dựng giải pháp tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu ảnh với thông tin mô tả mờ

  Xây dựng giải pháp tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu ảnh với thông tin mô tả mờ

  Bài báo trình bày giải pháp tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu ảnh với thông tin mô tả mờ để giải quyết bài toán tìm kiếm ảnh bệnh học. Giải pháp là cách tiếp cận tổng hợp, sử dụng các kết quả của đại số gia tử, quan hệ tương tự của dữ liệu mờ để xử lý các giá trị mô tả trong một sở sở dữ liệu có chứa các thông tin.

   12 p dnulib 26/01/2019 229 1

 • Các giải thuật tìm kiếm và lựa chọn thành phần Cots tối ưu theo các tiêu chí giá thành và dữ thừa dữ liệu

  Các giải thuật tìm kiếm và lựa chọn thành phần Cots tối ưu theo các tiêu chí giá thành và dữ thừa dữ liệu

  In this paper we presented two algorithms applied to select COTS components witth optimization of cost and data redunancy (size). The proposed algorithms are realized based on .NET platform and experimented on case study Geographic Translator Service. The comparison between proposed and original algorithm also is presented.

   11 p dnulib 26/01/2019 190 1

 • Chuẩn bị dữ liệu trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu video số

  Chuẩn bị dữ liệu trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu video số

  In this paper, a method to prepare video data is proposed consisting of a shot boundary detection technique on the basis of tracking camera motion through the background areas to the video frame (background tracking) and of some other steps to discard noise and to reduce false segmentation for increasing the accuracy of the video stream segmentation. Measures to be taken to overcome the problem of object’s and camera’s motion are proposed...

   12 p dnulib 26/01/2019 214 1

 • Phụ thuộc dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ với thông tin ngôn ngữ

  Phụ thuộc dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ với thông tin ngôn ngữ

  On this new viewpoint, in the present paper a notion of “fuzzy” functional dependencies in these databases will be defined reasonably. These new dependencies will be examined in the context of traditional functional dependencies, which play as syntaxtical constraints of the databases under consideration. Relationship between these two kinds of such dependencies will also be considered.

   15 p dnulib 26/01/2019 223 2

 • Một lược đồ thủy vân cơ sở dữ liệu quan hệ với dữ liệu phân loại

  Một lược đồ thủy vân cơ sở dữ liệu quan hệ với dữ liệu phân loại

  Trong bài báo này, các tác giả đề xuất một lược đồ thủy vân mới có thể phát hiện và khoanh vùng các giả mạo trong các cơ sở dữ liệu quan hệ với dữ liệu phân loại. Kỹ thuật thủy vân này không làm thay đổi giá trị các bộ trong cơ sở dữ liệu mà chỉ thay đổi một cách bí mật và an toàn thứ tự của các bộ trong cơ sở dữ liệu.

   12 p dnulib 26/01/2019 193 1

 • Một số vấn đề phụ thuộc đa trị trong cơ sở dữ liệu mờ chứa dữ liệu ngôn ngữ

  Một số vấn đề phụ thuộc đa trị trong cơ sở dữ liệu mờ chứa dữ liệu ngôn ngữ

  In this paper, we present a definition of fuzzy multivalued dependencies in fuzzy databases with linguistic data based on similarity relation which is built by partitioning the domain of attribute values corresponding to an appropriate hedge algebra. Some properties of fuzzy multivalued dependencies are studied. Finally, the set of inference rules is shown to be sound and complete for a relation scheme class when it satisfies some specified...

   15 p dnulib 26/01/2019 201 2

 • Giải bài toán động học ngược robot dư dẫn động bằng phương pháp chiếu tọa độ và chiếu vận tốc

  Giải bài toán động học ngược robot dư dẫn động bằng phương pháp chiếu tọa độ và chiếu vận tốc

  Bài báo trình bày nghiên cứu về động học ngược robot dư dẫn động. Trước hết bài toán ngược động học tay máy dư dẫn động được trình bày ở hai ấp độ: Mức liên hệ vận tốc và mức liên hệ gia tốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p dnulib 26/01/2019 259 1

 • Dịch tự động truy vấn tiếng Việt sang đồ thị khái niệm

  Dịch tự động truy vấn tiếng Việt sang đồ thị khái niệm

  Bài báo này đề xuất một giải pháp dịch tự động một câu truy vấn tiếng Việt sang đồ thị khái niệm tương ứng, để tìm kiếm các tài liệu chứa các thực thể có tên nêu trong câu truy vấn. Kết quả hiện thực và thí nghiệm cũng được trình bày và đánh giá.

   12 p dnulib 26/01/2019 178 1

 • Phát hiện các phụ thuộc hàm xấp xỉ theo cách tiếp cận tập thô

  Phát hiện các phụ thuộc hàm xấp xỉ theo cách tiếp cận tập thô

  Trong bài báo này, các tác giả nghiên cứu phụ thuộc hàm xấp xỉ trên cơ sở lý thuyết tập thô. Sau đó xây dựng thuật toán phát hiện các phụ thuộc hàm xấp xỉ trong cơ sở dữ liệu, gọi là AFD-Mine, thuật toán này dựa trên FD-Mine, một thuật toán phát hiện các phụ thuộc hàm.

   12 p dnulib 26/01/2019 209 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số