• Cách tiếp cận dịch máy thống kê dựa trên cú pháp giải bài toán tự động khôi phục dấu cho văn bản

  Cách tiếp cận dịch máy thống kê dựa trên cú pháp giải bài toán tự động khôi phục dấu cho văn bản

  Trong bài báo này việc tự động hóa khôi phục dấu cho văn bản được mô hình hóa như một bài toán dịch máy thống kê dựa trên cú pháp với đầu vào là các văn bản không dấu và đầu ra là các văn bản có dấu của cùng một ngôn ngữ. Kỹ thuật suy diễn văn phạm ABL trong được mở rộng để xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh đồng bộ xác suất từ ngữ...

   10 p dnulib 26/01/2019 195 2

 • Áp dụng kỹ thuật khai thác đồ thị vào bài toán phân loại bằng văn bản

  Áp dụng kỹ thuật khai thác đồ thị vào bài toán phân loại bằng văn bản

  bài báo đề cập đến khung mô hình phân loại văn bản dựa trên phương thức khai thác đồ thị. Các văn bản được biểu diễn bằng đồ thị thay cho mô hình không gian vectơ truyền thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p dnulib 26/01/2019 193 1

 • Về xây dựng một số tiêu chuẩn ổn định ngẫu nhiên cho hệ điều khiển đa cấu trúc

  Về xây dựng một số tiêu chuẩn ổn định ngẫu nhiên cho hệ điều khiển đa cấu trúc

  Các tiêu chuẩn ổn định được sử dụng rộng rãi trong khảo sát tính ổn định của các hệ điều khiển do sự thuận tiện không cần phải giải các phương trình vi phân mô tả động học của hệ. Bài báo bổ sung, đề xuất một số tiêu chuẩn ổn định cho hệ phi tuyến tính và các hệ phi tuyến tính đa cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   8 p dnulib 26/01/2019 209 1

 • Một phương pháp xây dựng hệ luật mờ có trọng số để phân lớp dựa trên đại số gia tử

  Một phương pháp xây dựng hệ luật mờ có trọng số để phân lớp dựa trên đại số gia tử

  Bài báo đề xuất một phương pháp xây dựng hệ luật mờ có trọng số cho bài toán phân lớp dựa trên đại số gia tử. Phần điều kiện của các luật mờ được sinh từ dữ liệu mẫu dựa trên phân hoạch các khoảng mờ theo HA của các thuộc tính, các tính toán trọng số luật và lập luận phân lớp cũng dựa trên khoảng tính mờ của các hạng từ tương...

   17 p dnulib 26/01/2019 208 1

 • Khai thác luật phân lớp kết hợp trên cơ sở dữ liệu phân tán

  Khai thác luật phân lớp kết hợp trên cơ sở dữ liệu phân tán

  Bài báo đề nghị một phương pháp khai thác luật phân lớp kết hợp trên cơ sở dữ liệu phân tán dựa trên mạng ngang hàng. Phương pháp này tận dụng được năng lực tính toán của các máy trong mạng để xử lý thông tin tại mỗi vị trí và chỉ truyền các thông tin của các itemset có độ hỗ trợ thỏa ngưỡng độ hỗ trợ tối thiểu từ các bên tham gia...

   14 p dnulib 26/01/2019 196 1

 • Tiếp cận đại số gia tử cho phân lớp mờ

  Tiếp cận đại số gia tử cho phân lớp mờ

  Bài báo đề xuất một phương pháp mới cho bài toán phân lớp mở sử dụng đại số gia tử HA. Các tác giả đã chỉ ra rằng kết quả của các phương pháp dựa trên đại số gia tử phụ thuộc đến tham số mờ của các gia tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p dnulib 26/01/2019 198 1

 • Đảm bảo sự toàn vẹn của cơ sở dữ liệu quan hệ với các dữ liệu kiểu văn bản bằng kỹ thuật thủy vân

  Đảm bảo sự toàn vẹn của cơ sở dữ liệu quan hệ với các dữ liệu kiểu văn bản bằng kỹ thuật thủy vân

  Bài báo này đề xuất một lược đồ thủy vân mới dùng để đảm bảo sự toàn vẹn cho các cơ sở dữ liệu quan hệ có các thuộc tính kiểu văn bản. Lược đồ này tạo ra một thủy vân từ các âm tố và các ký tự đặc biệt của các thuộc tính để nhúng vào một thuộc tính kiểu văn bản có tác động thấp.

   11 p dnulib 26/01/2019 205 1

 • Nguyên lý kế thừa và một số bài toán dãy bị chặn

  Nguyên lý kế thừa và một số bài toán dãy bị chặn

  Bài báo đề xuất nguyên lý kế thừa trong việc thiết kế các thuật toán tổ hợp. Dựa trên nguyên lý kế thừa phát triển bài toán dãy bị chặn được đề xuất trong thành một số bài toán dãy bị chặn dạng đặc biệt và giải quyết chúng bằng các thuật toán ngắn gọn.

   13 p dnulib 26/01/2019 202 1

 • Mở rộng phụ thuộc hàm và phụ thuộc đa trị

  Mở rộng phụ thuộc hàm và phụ thuộc đa trị

  The aim of the paper is to give a generalization of functional and multivalued dependencies in an information system. The definitions are established under the assumption that there are some similarity relations between values of attributes. By using the so-called generalized dependency matrices we develop a necessary and sufficient condition for an extension dependency to be hold. Besides, some computational examples are given for...

   7 p dnulib 26/01/2019 180 1

 • Điều khiển động cơ xoay chiều ba pha có nhiều tham số bất định sử dụng bộ ước lượng tốc độ

  Điều khiển động cơ xoay chiều ba pha có nhiều tham số bất định sử dụng bộ ước lượng tốc độ

  Bài báo khảo sát và đề xuất hệ thống điều khiển động cơ xoay chiều ba pha phối hợp phương pháp ước lượng tốc độ tự thích nghi và thuật toán điều khiển sử dụng mạng nơron để khắc phục tính bất định của nhiều tham số trong mô hình động lực của động cơ như điện trở của rotor, cũng như hệ số ma sát và tải thay đổi khi hệ thống...

   12 p dnulib 26/01/2019 244 1

 • Thuật toán tìm tất cả các rút gọn trong bảng quyết định

  Thuật toán tìm tất cả các rút gọn trong bảng quyết định

  . Attribute reduction is one of the most important issues in rough set theory. There have been many scientific papers that suppose algorithms on attribute reduction. However, these algorithms are all heuristic which find the best attribute reduction based on a kind of heuristic information. In this paper, we present a new algorithm for finding all attribute reductions of a decision and we show that the time complexity of the algorithm is...

   7 p dnulib 26/01/2019 134 1

 • Một cách tiếp cận để xấp xỉ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu mờ

  Một cách tiếp cận để xấp xỉ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu mờ

  In this paper, we introduced a method to approximate data on domain of fuzzy attributes in relation of fuzzy databases based hedge algebra. Because, domain of fuzzy attributes can except values are number, linguistic values, thus we have to effect and simply on method to approximate data.

   12 p dnulib 26/01/2019 182 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số